Welcome to KGL Contest!

EN | SR

Najčešća pitanja

KGL takmičenja - Često postavljana pitanja

KGL takmičenje

Na KGL takmičenju mogu da učestvuju učenici do 18 godina starosti koji uče engleski kao strani jezik. Tvoj nastavnik će ti dati savet za koji bi nivo bilo najbolje da se prijaviš. (Napominjemo da oni kojima je engleski maternji jezik nemaju pravo učešća na takmičenju)
Ako želiš da učestvuješ na takmičenju i već pohađaš neku školu jezika ili učiš engleski u školi, zamoli svog nastavnika engleskog da te prijavi preko škole.
Urađeni testovi iz svih zemalja se šalju organizacijama ITA i IDEA na pregledanje. Listovi sa odgovorima se pregledaju elektronski i zato je važno da sve odgovore pažljivo preneseš na list za odgovore. Sve instrukcije ćeš dobiti na dan takmičenja.
Ne, ne postoji dodatna uplata za učešće u drugom krugu takmičenja, već se uspešni takmičari za taj nivo prijavljuju besplatno.
Ako tvoja škola želi da učestvuje u takmičenju, ali trenutno ne postoji odgovarajuća lokacija, molimo vas da kontaktirate KGL partnera iz Srbije na kglcontest.serbia@gmail.comi sa njima razmotrite mogućnost odobravanja nove lokacije.
Tvoj nastavnik zna koji je tvoj trenutni nivo znanja engleskog jezika i prijaviće te za učešće na tom nivou. Nema potrebe da se pripremaš specijalno za takmičenje, jer već znaš ono što je potrebno za nivo na koji si prijavljen/a. Na takmičenju se od tebe traži da uradiš zadatke kakve već obično radiš na časovima engleskog ili tip zadataka koji ti je poznat.
Tvoj nastavnik će ti dati savet za koji nivo takmičenja da se prijaviš, to jest koji je nivo takmičenja najprimereniji za tebe, ali nemoj da zaboraviš da je važno da se prijaviš za nivo engleskog koji trenutno poseduješ i za koji ispunjavaš uslove u vezi sa uzrastom.
Ne, najniži nivo za koji možeš da se prijaviš jeste nivo na kome se trenutno nalaziš.
Da, možeš da se prijaviš za viši nivo, ali ne zaboravi da se posavetuješ sa svojim nastavnikom engleskog u vezi sa tim pre nego što doneseš konačnu odluku.
Moguće je dobiti primere testova prilikom prijavljivanja za učešće na takmičenju. Potraži primere testova od svog lokalnog KGL partnera na kglcontest.serbia@gmail.com.

Na dan takmičenja

Urađeni testovi iz svih zemalja se šalju organizaciji ITA na pregledanje. Listovi sa odgovorima se pregledaju elektronski i zato je važno da sve odgovore pažljivo preneseš na list za odgovore. Sve instrukcije ćeš dobiti na dan takmičenja.
Test se u prvom krugu takmičenja sastoji od pitanja sa višestrukim izborom i kratkih tekstova koji su praćeni pitanjima sa višestrukim izborom kojima se proverava razumevanje pročitanog teksta. Za svako pitanje su ponuđena tri ili četiri odgovora (A, B, C ili D). Učesnici biraju tačan odgovor i svoj izbor prebacuju na specijalno pripremljen list za odgovore. U drugom krugu takmičenja takođe imaš test sa pitanjima sa višestrukim izborom i kratkim tekstovima koji su praćeni pitanjima sa višestrukim izborom kojima se proverava razumevanje pročitanog teksta. I u ovom krugu sva pitanja imaju tri ili četiri ponuđena odgovora (A, B, C ili D), ali u ovom krugu u testu postoji i provera razumevanja govora, kao i zadatak za pisanje. Od svih učesnika u drugom krugu traži se da napišu jedan sastav. Ovaj sastav služi samo da se izaberu najbolji takmičari u slučaju da učesnici imaju isti broj poena na testu ili u slučaju da su ostvarili izuzetne rezultate na testu. Sastavi ostalih učesnika se ne pregledaju i ne pruža se povratna informacija u vezi sa tim. Za izradu ovog testa na raspolaganju ti je 1h 20 min (na Pre-A1 nivou 60 minuta).  
Potrebno je da na mesto održavanja takmičenja stigneš oko 30 minuta pre početka takmičenja. Sa sobom ponesi hemijsku olovku koja piše crno, ali ne smeš da imaš i koristiš korektor. Nemoj da zaboraviš da sa sobom poneseš nešto za identifikaciju (pasoš, ličnu kartu, đačku knjižicu sa fotografijom i slično), jer je to neophodno da bi mogao da učestvuješ na takmičenju. Test se u prvom krugu takmičenja sastoji od pitanja sa višestrukim izborom i traje 60 minuta, (na Pre-A1 nivou traje 45 minuta), a sve svoje odgovore moraš da prepišeš na odgovarajući list za odgovore. Nemoj da zaboraviš da je ovo takmičenje i da svi učesnici dobijaju sertifikate i zato uživaj u iskustvu i pokušaj da se plasiraš u drugi krug, u kome te čekaju dodatne nagrade.

Posle takmičenja

Samo se jedan finalista sa svakog nivoa upućuje da predstavlja svoju zemlju na Svetskom finalu. Ukoliko dvoje ili više takmičara deli prvo mesto u nacionalnom finalu (Stage 2), pobednikom se smatra (naj)mlađi učesnik i on se upućuje u Svetsko finale, dok se drugi/stariji takmičar smatra osvajačem 2. mesta.
Rezultate prvog kruga takmičenja dobijaš preko KGL partnera u Srbiji. KGL partner će obavestiti škole i učesnike, a možda će čak i objaviti rezultate prvog kruga na lokalnom KGL sajtu (www.kglcontest.org.rs). Imena pobednika drugog kruga takmičenja dobićeš preko lokalnog KGL partnera približno mesec dana posle održanog drugog kruga. Analitički rezultati se ne objavljuju za ovaj krug takmičenja.
Rezultati prvog kruga takmičenja će biti objavljeni mesec dana po održanom takmičenju. Pobednici drugog kruga takmičenja će biti objavljeni otprilike mesec dana po održanom drugom krugu. Za ovaj krug takmičenja - Stage 2 ne objavljuju se nikakvi dodatni rezultati.

Sertifikati i nagrade

Svetsko finale je okupljanje na kome pobednici iz različitih zemalja tri dana učestvuju u različitim dešavanjima – ekskurzijama, kulturnim događanjima, i slično. U slučaju da jedna škola ima više od jednog pobednika, samo jedan predstavnik škole može da prati sve te pobednike na Svetsko finale. Učesnici na Svetskom finalu su smešteni u dvokrevetne sobe i imaju uplaćen polupansion. Tokom finala svi učesnici rade test u koji je uključen i sastav. Učesnik sa najvišim sveukupnim rezultatom na testu je KGL pobednik na Svetskom finalu te godine. Pobednik Svetskog finala dobija vrednu novčanu nagradu koja je namenjena da se potroši u obrazovne svrhe. Od 2020. godine, na Svetskom finalu nagrade dobijaju svi osvajači 1., 2. i 3. mesta na svakom pojedinačnom nivou.
Nacionalni pobednik sa svakog pojedinačnog nivoa (sem Pre-A1) se pozivaju da učestvuje na Svetskom finalu, koje se održava u Omladinskoj prestonici Evrope. Putne troškove i troškove smeštaja za pobednika na svakom nivou i za njegovog nastavnika ili predstavnika škole plaća organizator takmičenja. Učenici koji osvoje drugo i treće mesto u drugom krugu takođe dobijaju nagrade.
Postoje brojne nagrade na KGL takmičenju. Učesnici koji osvoje prvo, drugo i treće mesto na svakom pojedinačnom nivou (od pre-A1 do B2/C1) dobijaju nagrade. Učesnici koji pokažu ukupan visok nivo postignuća takođe dobijaju nagrade za izuzetna postignuća. Pored toga, svi učesnici prvog kruga takmičenja dobijaju Sertifikat u skladu sa svojim ukupnim rezultatom, dok učesnici koji prođu u drugi krug dobijaju i Sertifikat za izuzetna postignuća. Pobednici drugog kruga tj. osvajači prvog mesta na nacionalnom nivou i njihovi nastavnici učestvuju na Svetskom finalu na kome se biraju osvajači 1., 2. i 3. mesta na svakom pojedinačnom nivou, kao i jedan sveukupan pobednik Svetskog finala – učesnik koji ostvari najbolji sveukupni rezultat bez obzira na nivo.
Sertifikati se izdaju na osnovu informacija iz prijavnog formulara. Zato je važno da se u prijavni formular unesu tačni podaci. Zahtevi da se izdaju novi sertifikati sa ispravkama nose dodatne troškove.
Sertifikat sa ukupnim rezultatom se šalje približno dve nedelje posle objave rezultata u prvom krugu takmičenja. Učesnici drugog kruga takmičenja dobijaju i dodatni sertifikat posle održanog drugog kruga.

Za vise informacija