Welcome to KGL Contest!

EN | SR

Pravila takmičenja

 • Da bi osoba mogla da učestvuje na ovom takmičenju, potrebno je da se složi sa sledećim pravilima. Time što daju dozvolu deci da učestvuju na ovom takmičenju, roditelji i staratelji pristaju na uslove pod kojima se održava takmičenje.
 • U takmičenju mogu da učestvuju svi učenici do 18 godina starosti koji engleski uče kao strani jezik. U takmičenju ne mogu da učestvuju učenici kojima je engleski maternji jezik. Učesnici moraju da se takmiče na svom realnom trenutnom nivou znanja engleskog jezika moraju da ispunjavaju uslove koji se tiču starosnih granica. Nije im dozvoljeno da učenici učestvuju na nivou za koji već poseduju sertifikat o postignutom nivou znanja. Učesnici koji su na prethodnom KGL takmičenju prošli u drugi krug takmičenja (Stage 2) NE mogu da se takmiče na tom istom nivou u budućim takmičenjima, dok učesnici koji NISU prošli u drugi krug, imaju pravo da se takmiče na istom nivou na kom su se već takmičili.
 • Nagrade će biti dodeljene učenicima koji osvoje prvo, drugo i treće mesto na svakom pojedinačnom nivou, a učenici koji pokažu izuzetne rezultate u svakoj uzrasnoj grupi dobiće sertifikate za postignute izuzetne rezultate.
 • Za nivo Pre-A1 se ne organizuje svetsko finale i pobednici u toj kategoriji ne mogu da učestvuju na svetskom finalu. Ti pobednici dobijaju nagrade samo na lokalnom nivou.
 • Sve pobednike koji putuju u inostranstvo da učestvuju na svetskom finalu mora da prati njihov nastavnik ili neki drugi predstavnik škole. Nijedna druga osoba nema prava da ide kao pratnja učenicima.
 • Prijave za učešće na takmičenju mogu se poslati u skladu sa uputstvom datim na sajtu KGL partnera u Srbiji (www.kglcontest.org.rs).
 • Odluke organizacije KGL u vezi sa svim pitanjima vezanim za takmičenje su konačne. Nije prihvatljiv nijedan vid korespondencije u vezi sa odlukama, sprovođenjem i organizacijom takmičenja, uključujući procenu prihvatljivosti bilo kog predatog rada.
 • Svi učesnici prvog kruga KGL takmičenja – Stage 1 dobijaju sertifikat, to jest svedočanstvo o postignuću, koje se zasniva na odgovorima koje je učenik upisao na stranicu predviđenu za odgovore. Sve stranice sa odgovorima u ovom krugu takmičenja ocenjuju se elektronski. Nije moguće dobiti bilo kakav dodatni komentar o rezultatu učenika.
 • I stranice sa odgovorima u drugom krugu takmičenja – Stage 2 pregledaju se elektronski, ali sastave učenika koji imaju iste rezultate ili koji pokažu izuzetne rezultate ocenjuju ocenjivači obučeni za to. Izbor pobednika u drugom krugu takmičenja zasniva se na kombinaciji odgovora na pitanja iz testa koje je učenik uneo na list predviđen za odgovore i ocene sastava. Sastavi se ocenjuju samo učenicima koji su pokazali visok nivo postignuća i u slučajevima u kojima više učenika ima isti rezultat. U slučaju da dvoje ili više učenika ima potpuno isti sveukupan rezultat, plasman tj jedno od prva tri mesta ostvaruje/osvaja mlađi učesnik.
 • Škole i učesnici će imati pristup rezultatima prvog kruga takmičenja približno mesec dana posle održanog testa. U drugom krugu takmičenja neće biti analitičkih rezultata za učesnike, a imena pobednika će se znati približno mesec dana po održanom takmičenju. Zahtevi za izveštaje o postignuću pojedinih učesnika moći će da se dobiju pošto se izvrši uplata od 35 evra za troškove administracije.
 • Spisak učenika koji se upućuju u drugi krug takmičenja biće objavljen po održanom prvom krugu takmičenja.
 • Uslov za učešće na takmičenju je da prijavljeni učesnici (ili njihovi roditelji ili staratelji) daju neopozivu saglasnost za objavljivanje imena pobednika ili fotografija sa dodele nagrada u skladu sa pravilima.
 • Krajnji rok za prijavu učesnika se najavljuje najmanje mesec dana unapred.
 • Organizacija KGL neće prihvatiti odgovornost za prijave koje se izgube ili zakasne ili prijave koje su neispravne, nepotpune, nečitljive ili na neki drugi način nisu u skladu sa ovim pravilima. Škole i učesnici će morati da kontaktiraju lokalnog KGL partnera (KGL Srbija) ukoliko ne dobiju potvrdu o prijemu prijave.
 • Nagrade se ne mogu preneti na drugo lice. Takođe, ne nude se alternativne novčane nagrade. Organizacija KGL zadržava pravo da zameni nagrade (ili bilo koji njihov deo) nagradama iste ili veće novčane vrednosti ako je to neophodno iz razloga koji su van njihove kontrole.
 • Organizacija KGL zadržava pravo da otkaže ili izmeni takmičenje u bilo kom trenutku bez prethodne najave. U slučaju da dođe do otkazivanja takmičenja, sve uplate će biti vraćene.