Welcome to KGL Contest!

EN | SR

Pravila takmičenja

 • Da bi osoba mogla da učestvuje na ovom takmičenju, potrebno je da se složi sa sledećim pravilima. Time što daju dozvolu deci da učestvuju na ovom takmičenju, roditelji i staratelji pristaju na uslove pod kojima se održava takmičenje.

 • U takmičenju mogu da učestvuju svi učenici od 8 do 18 godina koji engleski uče kao strani jezik. U takmičenju ne mogu da učestvuju učenici kojima je engleski maternji jezik. Učesnici moraju da se takmiče na svom realnom trenutnom nivou znanja engleskog jezika (pre-A1, A1, A2, B1 ili B2) i nije im dozvoljeno da učestvuju na nivou za koji već poseduju sertifikat o postignutom nivou znanja za taj nivo. Učesnici ne mogu da se takmiče na istom nivou na kom su se već takmičili na nekom prethodnom KGL takmičenju.

 • Nagrade će biti dodeljene učenicima koji osvoje prvo, drugo i treće mesto na svakom pojedinačnom nivou, a učenici koji pokažu izuzetne rezultate u svakoj uzrasnoj grupi dobiće sertifikate za postignute izuzetne rezultate.

 • Pobednici mlađi od 13 godina ne mogu da putuju u inostranstvo da učestvuju na svetskom finalu. U tom slučaju, pobednici mlađi od 13 godina dobiće nagrade u protivvrednosti putovanja na koje je trebalo da idu.

 • Sve pobednike koji putuju u inostranstvo da učestvuju na svetskom finalu mora da prati njihov nastavnik ili neki drugi predstavnik škole.

 • Prijave za učešće na takmičenju mogu se poslati u skladu sa uputstvom datim na sajtu KGL partnera u Srbiji (www.kglcontest.org.rs).

 • Odluke organizacije KGL u vezi sa svim pitanjima vezanim za takmičenje su konačne. Nije prihvatljiv nijedan vid korespondencije u vezi sa odlukama, sprovođenjem i organizacijom takmičenja, uključujući procenu prihvatljivosti bilo kog predatog rada.

 • Svi učesnici prvog kruga KGL takmičenja – Stage 1 dobijaju sertifikat, to jest svedočanstvo o postignuću, koje se zasniva na odgovorima koje je učenik upisao na stranicu predviđenu za odgovore. Sve stranice sa odgovorima u ovom krugu takmičenja ocenjuju se elektronski. Nije moguće dobiti bilo kakav dodatni komentar o postignućima učenika.

 • I stranice sa odgovorima u drugom krugu takmičenja – Stage 2 pregledaju se elektronski, ali sastave učenika koji imaju iste rezultate ili koji pokažu izuzetne rezultate ocenjuju ocenjivači obučeni za to. Izbor pobednika u drugom krugu takmičenja zasniva se na kombinaciji odgovora na pitanja iz testa koje je učenik uneo na list predviđen za odgovore i ocene sastava.

 • U drugom krugu takmičenja – Stage 2 objavljuju se imena pobednika, ali za učesnike koji se nisu plasirali u sledeći krug takmičenja nema dodatnih analitičkih rezultata niti mogućnosti dobijanja povratnih informacija. Ipak, moguće je preko lokalnog KGL partnera (KGL Srbija) poslati zahtev za izveštaj o pojedinačnom uspehu nekog učenika, ali se takav izveštaj plaća 35 evra za svakog pojedinačnog učesnika.

 • Škole i učesnici će imati pristup rezultatima prvog kruga takmičenja približno mesec dana posle održanog testa. U drugom krugu takmičenja neće biti analitičkih rezultata za učesnike, a imena pobednika će se znati približno mesec dana po održanom takmičenju. Zahtevi za izveštaje o postignuću pojedinih učesnika moći će da se dobiju pošto se izvrši uplata od 35 evra za troškove administracije.

 • Spisak učenika koji se upućuju u drugi krug takmičenja biće objavljen na sajtu organizacije KGL po održanom prvom krugu takmičenja. Škole i pojedinci će takođe biti obavešteni kada rezultati budu objavljeni.

 • Uslov za učešće na takmičenju je da prijavljeni učesnici (ili njihovi roditelji ili staratelji) daju neopozivu saglasnost za objavljivanje imena pobednika ili fotografija sa dodele nagrada u skladu sa pravilima.

 • Krajnji rok za prijavu učesnika se najavljuje najmanje tri meseca unapred.

 • Organizacija KGL neće prihvatiti odgovornost za prijave koje se izgube ili zakasne ili prijave koje su neispravne, nepotpune, nečitljive ili na neki drugi način nisu u skladu sa ovim pravilima. Škole i učesnici će morati da kontaktiraju lokalnog KGL partnera (KGL Srbija) ukoliko ne dobiju potvrdu o prijemu prijave.

 • Nagrade se ne mogu preneti na drugo lice. Takođe, ne nude se alternativne novčane nagrade. Organizacija KGL zadržava pravo da zameni nagrade (ili bilo koji njihov deo) nagradama iste ili veće novčane vrednosti ako je to neophodno iz razloga koji su van njihove kontrole.

 • Organizacija KGL zadržava pravo da otkaže ili izmeni takmičenje u bilo kom trenutku bez prethodne najave. U slučaju da dođe do otkazivanja takmičenja, sve uplate će biti vraćene.