Welcome to KGL Contest!

EN | SR

Uslovi učešća na takmičenju

Uslovi koje treba ispuniti za učešće na takmičenju

  • Učesnici moraju da se prijave za nivo na kome se trenutno nalaze. Trenutnim nivoom se smatra nivo na kome je učenik bio krajem prošle školske godine. (Na primer: Učenik ,,A‘‘ koji je bio na nivou A2 na kraju školske 2018/2019. Godine može da učestvuje na nivou A2 u januaru 2020. godine).
  • Učesnik koji je na prošlom takmičenju učestvovao u prvom krugu, ali NIJE prošao u drugi krug, sme ponovo da se takmiči na istom nivou. (Međutim, učesnik koji je na prošlom takmičenju učestvovao u prvom krugu i prošao u drugi krug, NE MOŽE ponovo da se takmiči na istom nivou).
  • Da bi učestvovali na KGL takmičenju, učenici moraju da ispune *zahteve u vezi sa uzrastom, navedene u donjoj tabeli:
NIVO GORNJA GRANICA NAJSTARIJI RAZRED U DRŽAVNOJ ŠKOLI
PRE-A1 punih 11 godina IV razred osnovne škole
A1 punih 12 godina VI razred osnovne škole
A2 punih 14 godina VIII razred osnovne škole
B1 punih 16 godina II razred srednje škole
B2 punih 18 godina (rođeni posle 31.06.2001. godine) IV razred srednje škole
C1

*Ovaj zahtev važi samo u zemljama u kojima se nudi C1

* Pre dodele nagrada će biti potrebno pokazati dokaz o uzrastu.

VAŽNO: Učenici mogu da se prijave i za nivo za koji ne ispunjavaju uslove vezane za uzrasnu/starosnu granicu (stariji su od predviđenog uzrasta). U tom slučaju oni samo dobijaju sertifikat o svojim postignućima, ali ne i mogućnost da budu rangirani tj. osvoje jedno od prvih mesta i učestvuju u drugom krugu takmičenja